හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කෑගල්ලේ සෞඛ්‍යයට ජඹුරේවල චන්ද්‍රරතන හිමියන්ගෙන් මුඛ ආවරණ

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මංඩලයයේ පරිහරණය සදහා මුව ආවරණ තොගයක් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා සැලසුම් අංශයේ හේමන්ත මහතා සම්බන්ධීකරනයෙ පුජ්‍ය ජඹුරේවල චන්ද්‍රරතන හිමියන් විසින් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත කෑගල්ල සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේදි ප්‍රධානය කරන ලදී.

මොලගොඩ – නයෝමි දිල්රුක්ෂි

Related posts

කොරෝනා වලට වැට බැදි කෑගල්ලේ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ ඇගයේ…

Helarata

අරනායක – විල්පොල සේවා පියස ජනතා අයිතියට

Helarata

අනතුරුදායක ගුවන් පාලම දිසාපතිවරයාගේ අවධානයට….

Helarata

Leave a Comment

Translate »