හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

රඹුක්කනට තද වැසි ☔ ☔

රඹුක්කන ප්‍රදේශයට අද සවස් වරුවේ මිනිත්තු 30 පමණ කාලයක වර්ෂාපතනයක් ඇති වු බව අප වාර්තාකරු හෙළරට වෙත වාර්තා කලේය.

Related posts

ස්වයං නිරෝධනයවන පොලිස් නිලධාරින්ට පරිත්‍යාගයක්

Helarata

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයයේ ඉදිරි කටයුතු සාකච්ඡා කෙරේ….

Helarata

කෑගල්ලේ ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාවට කලා කව -දිසාපති මහින්ද එස් වීරසූරිය

Helarata

Leave a Comment

Translate »