හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කෑගල්ලෙන් වගා සංග්‍රාමයට අත්වැලක්

සෑම නිවසක්ම එළවළු ගෙවත්තක් කරමු සංකල්පය යටතේ කෑගල්ල සහ අවට පදිංචි කරුවන් සදහා නොමිලේ එළවළු බීජ නොමිලේ ලබාදීමේ වැඩසටහනක් දිලාන් රණවීර මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් මාධ්‍යවේදී ගයාන් රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්බන්ධිකරණයෙන් ආරම්භ කර ඇත.

ඉදිරියේ එන ලෝක ආහාර ගැටලුවට පිළියමක් සදහා ශ්‍රීලංකා ව එම අභියෝගයට මුහුණ දීමට හැකි අයුරින් සෑම නිවසකම තම අවශ්‍යතාවයට හෝ එළවළු සපයා ගැනිමට දරන ප්‍රයත්නයක් බව මේ පිළිබද අදහස් දැක්වු රණවීර මහතා ප්‍රකාශ කලේය.

මේ පිළිබද විස්තර පහත දුරකථන වලින් ලබා ගත හැක

075 6 411 411 – ගයාන්

071 2 544 933 – රුවන්

071 7 633 694 – ලක්මාලි

Related posts

කෑගල්ලේ ඩෙංගු වැඩි වේ , මැඩීමට කඩිනමින් පියවර…

Helarata

වත්කම් එළිදකි..

Helarata

සෞඛ්‍යයෙන් කෑගල්ල ජනතාවට පණිවිඩයක් – අත්‍යවශ්‍ය දේකට පමණක් නගරයට යන්න.

Helarata

Leave a Comment

Translate »