හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

ප්‍රදේශ කිහිපයකට සවස වැසි

අද දින (04) සිට ඉදිරි දින කිහිපයේදී දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණික දෙපාර්තුමේතුව පවසයි.

 සබරගමුව පළාතේත් කළුතර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් පවසයි .

Related posts

අද ප.ව 2.00 පසු වැසි.

Helarata

ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් වැසි

Helarata

ප්‍රවේසමින් තද වැසි සමග අකුණු …

Helarata

Leave a Comment

Translate »