හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

අද හවස ⁣2.00 පසුව වැසි

අනුරාධපුරය, මඩකලපුව , ගාල්ල, යාපනය, මහනුවර ,කොළඹ , නුවරඑළිය, රත්නපුර, ත්‍රිකුණාමලය ,මන්නාරම සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ වල සවස 2 න් පසු ව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටි.

Related posts

වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් ….

Helarata

ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් වැසි

Helarata

විටින් විට සුළඟ සමග වැසි …

Helarata

Leave a Comment

Translate »