හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

කළුතර උතුරුට අද 12.12 හිරු කෙලින්

දෘශ්‍ය ලෙස සූර්යයා උතුරට ගමන් කිරීමේදී සූර්යයා, අප්‍රේල් මස 05 සිට 14 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිත අක්ෂාංශ වලට සෘජුවම ඉහලින් පවතී. අද දින (06) දහවල් 12:12ට උතුරු කළුතර, ගෙන්දගල,නිවිතිගල, රජවක සහ තෙලුල්ල යන ප්‍රදේශ වලට හිරු මුදුන්ව පවතින බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි .

Related posts

සවස 2 පසු වැසි…

Helarata

අද 18 සවස වැසි , අකුණු වලින් ආරක්ෂා ⁣වන්න..

Helarata

විටින් විට සුළඟ සමග වැසි …

Helarata

Leave a Comment

Translate »