හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

වත්තල, හුනුපිටිය, ගිනිගත්හේන අද ඉර මුදුන්වේ.

දෘශ්‍ය ලෙස සූර්යයා උතුරට ගමන් කිරීමේදී සූර්යයා, අප්‍රේල් මස 05 සිට 14 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිත අක්ෂාංශ වලට සෘජුවම ඉහලින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

අද දින (07) දහවල්12:12ට වත්තල, හුණුපිටිය, පුටුපාගල ,ගිනිගත්හේන, රඹුක්පොත, මැදවෙල,කිරිවෙල්ගොඩ, නැව්ගල සහ කොමරි යන ප්‍රදේශ වලට හිරු මුදුන්ව බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් නිවේදනය කර සිටී.

Related posts

අද හවස ⁣2.00 පසුව වැසි

Helarata

මි.මී. 100වැඩි තද වැසි අද (15) ඇතිවේ.

Helarata

ධීවර ජනතාව අවධානයෙන් …

Helarata

Leave a Comment

Translate »