හෙළරට - දේශිය පුවත්

ආයුර්වේදය සම්බන්ධයෙන් තීරණ කීපයක් – ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකාය

ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායෙන් විශේෂ තීරණ කීපයක් ගෙන ඇත.

එහිදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ පහත සඳහන් තීරණ ගෙන ඇත.

  1. සියලුම ආයුර්වේද රෝහල් ඇඳිරි නීතීය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ විවෘතව තැබීම.
  2. සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකම ලියාපදිංචි වී ඇති ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා අතරින්, අවම වශයෙන් එක් බෙහෙත් ශාලාවකට ඇඳිරි නීතීය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ ස්වකීය සේවාවන් ජංගම වශයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලබා දීම.
  3. මේ දිනවල විශාල වශයෙන් පරිභෝජනයට ලක්වී ඇති බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වන කොත්තමල්ලි, ඉඟුරු සහ වෙනිවැල්ගැට ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
  4. නිවෙස් වලට පැමිණ අසාධ්‍ය රෝගීන් පරීක්ෂා කරන ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇති වෛද්‍යවරුන්ට රෝගීන් ගේ වාසස්ථාන වෙත ගමන් කිරීමට අවසර ලබාදීම.
  5. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ලියාපදිංචි වී දීර්ඝව ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝගීන් ගේ ඖෂධ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ඒ ඒ රෝගීන් සිටින නිවාස වලට රැගෙන ගොස් භාර දීම.

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය

Related posts

මහනුවර කම්පනයක්…

Helarata

Why Hasn’t A Woman Run The New York Times Styles Section

Helarata

කොරෝනා පාලන සෞඛ්‍ය උපකරණ හා උපාංග බදු වලින් නිදහස්….

Helarata

Leave a Comment

Translate »