හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

අද සවස ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග අකුණු

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස්කාලයේ හෝ රාත්‍රීකාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථාන වලට මි.මී.50 වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇතිවිය හැකි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට අකුණු මඟින් තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවමකර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගේ කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Related posts

අද හවස ⁣2.00 පසුව වැසි

Helarata

වත්තල, හුනුපිටිය, ගිනිගත්හේන අද ඉර මුදුන්වේ.

Helarata

කාලගුණයේ රතු නිවේදනයක්

Helarata

Leave a Comment

Translate »