හෙළරට - දේශිය පුවත්

ඇදිරි නීති බලපත්‍රය 30 වන දින දක්වා දීර්ඝ කෙරේ .

නව ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම අප්‍රේල් මස 30 වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතය.එතෙක් වරාය, නැව් සමාගම, රේගුව, ආගමන විගමන, සෞඛ්‍ය, ඛණිජ තෙල්, විදුලි සංදේශ, විදුලිය හා ජලය සැපයීම, කෘෂිකර්ම කටයුතු, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (CTB), දුම්රිය සේවාව, මහා භාණ්ඩාගාරය, මහ බැංකුව ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු, මාධ්‍ය ආදී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඇඳිරි නීති කාලය තුළ ගමන් කිරීමට ඔවුන්ගේ රාජකාරී / සේවා හැඳුනුම්පත, ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙසට භාවිත කිරීම සඳහා 2020.04.10 වන දින දක්වා ලබාදුන් අවසරය තවදුරටත් 2020.04.30 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

Related posts

රූපලාවන්‍යාගාර විවෘත කිරිමට මාර්ගෝපදේශණ..

Helarata

රජ සමයෙන් පසු රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයක් පවත්වන්නේ පළමු වතාවටයි..

Helarata

නාවික හමුදාවේ 679 සුවයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »