හෙළරට - දේශිය පුවත්

රජයේ දීමනා ගැටලු ‘හලෝ” එකෙන් කියන්න


ජනතාවට සහන සලසමින් රජය ලබාදුන් දීමනා පිලිබද ගැටලු ඉදිරිපත් කිරිම සදහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් ක‍්‍රියාත්මක වේ..

0114354550 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් අදාල තොරතුරු ලබාදිය හැකි බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පවසයි..

රජය ලබාදෙන තීන්දු තීරණ කි‍්‍රයාත්මක නොවීම, වැඩිහිටි දීමනා සහ සමෘද්ධි දීමනා ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් මතුවන ගැටලුවලට ක්ෂණිකව විසදුම් ලබාදීම මෙහි අරමුණ වේ..

මෙම දුරකථන අංකය පැය 24 පුරාම කි‍්‍රයාත්මක ය.

Related posts

පැල්මඩුල්ල,නිවිතිගල, කිරිඇල්ල නාය අවදානමක්…

Helarata

කෘතිම ජිවන රටාවේ කටුක ප්‍රතිඵල ලෝකය අත්විඳිනවා – හිටපු කතානායක

Helarata

කොළඹ ගම්පහ ගැන දැන්ම කියන්න බැහැ…

Helarata

Leave a Comment

Translate »