හෙළරට - දේශිය පුවත්

බස්නාහිර අත්‍යවශ්‍ය සේවා බලපත් 33,224ක්

බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් ස්ථාන වෙතින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා අවසර පත්‍ 33224 ක් මේ වනවිට නිකුත් කර ඇත.

ඇදිරිනීතිය කඩකිරීම පිලිබදව මෙතෙක් බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් ස්ථානවලින් අත්අඩංගුවට ගත් මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 5643 ක් වන අතර වාහන 1216 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත .

ඇදිරිනීතිය හේතුවෙන් සිය නිවාස වෙත යා නොහැකිව හා ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගත නොහැකිව බස්නාහිර පළාත තුල රැදී සිටින පොලිස් ස්ථානවල ලියාපදිංචි වූ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 50509 කි.

බස්නාහිර පළාතේ නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 14234 ක් වන අතර ඉන් 7202 ක් නිරෝධායනය අවසන් කර ඇත. දැනට නිරෝධායනය වෙමින් සිටින සංඛ්‍යාව 7032 කි.

Related posts

හැදුනුම්පතේ අංකය අනුව පා ගමනින් ඖෂධ ගන්න යන්න…

Helarata

What Operational Excellence Really Means for Business Travel

Helarata

කොළඔ පැල්පත්වාසීන්ට අංග සම්පුර්ණ නිවාස ඒකක 50,000ක් ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »