හෙළරට - දේශිය පුවත්

රුපියල අහංකාරවෙයි…

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපෙක්ෂව කඩා වැටුණ රුපියල මේ වන විට තරමක ශක්තිමත් වීමක් පෙන්නුම් කරයි.

ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල 15 වන දින රුපියල් 195.7 ලෙස
දැක් වූ අතර ගැණුම් මිල රුපියල් 188.5ක් ලෙස සටහන් විය.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල පසුගිය 09 දා රු. 200.4ක් ලෙස සදහන් විය.

Related posts

පොලිසිය දැනුම්දුන්විට හමුදාව මැතිසබයේ ආරක්ෂාවෙන් ඉවත් වෙනවා…

Helarata

සුනාමියට දුන්න ඉඩමත් විකුණනාලු….

Helarata

වෙරිවී දැගලු රාලහාමිගේ වැඩ තහනම්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »