හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොරෝනා අරමුදලේ ශේෂය මිලියන 737 ඉක්මවයි

COVID 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය දැන් රුපියල් මිලියන 737 ඉක්මවා ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල මාර්තු මස 23 වැනි දින ස්ථාපනය කෙරිණි.

සී/ස විජය සමූහ ව්‍යාපාරය සහ CIB වෙළෙඳ ආයතනය රුපියල් මිලියන 15ක්, ලංකා මැණික් වෙළෙඳුන්ගේ සහ පතල් කම්කරුවන්ගේ සංගමය රුපියල් මිලියන 15.5ක් 17දා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගැන්වූහ.

මාතික මාතා සිල්මෑණි ශ්‍රීදේවි සිල්වා රුපියල් ලක්ෂයක් සහ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරී සංගමය හා උපාධිධාරී මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ සංගමය රුපියල් ලක්ෂ 05 ක් අරමුදලට ප්‍රදානය කර තිබේ.

ලංකා බැංකුවේ ආයතන ශාඛාවේ අංක 85737373 දරණ විශේෂ ගිණුමට පරිත්‍යාග බැර කෙරේ.

දුරකථන අංක 011 – 2354479 / 011 – 2354354 ඔස්සේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන) කේ.බී. එගොඩවෙලේ මහතා අමතා වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට හැකියි.

Related posts

කොරෝනා මර්දන වැඩට මයික්‍රෝ සමාගමෙන් බසයක්

Helarata

Malaika Arora: I Have Evolved A Lot In Terms of Fashion

Helarata

බස්නාහිර අත්‍යවශ්‍ය සේවා බලපත් 33,224ක්

Helarata

Leave a Comment

Translate »