හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොවිඩ් 19 අරමුදලට තවත් මුල්‍යාධාර සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපකරණ…

කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල වෙත (17) ආයතන කිහිපයකින් මුදල් ආධාර සහ ද්‍රව්‍ය ආධාර ලැබුණි.
, එම මුදල් සහ ද්‍රව්‍යාධාර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදෙනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයින්ගේ ආයතනය මඟින් රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදලක් ද, බස්නාහිර පළාතේ පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් ද,යූ පින් මහතා සහ චීන ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් විසින් රුපියල් ලක්ෂ 50කට අධික වටිනාකමකින් යුත් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපකරණ පිරිනමන ලදී.


Related posts

සුවය ලැබු සමස්ත කොරෝනා රෝගින් සංඛ්‍යාව 839 දක්වා ඉහළට…

Helarata

අලියට එකයි….

Helarata

ආර්ථිකය නැංවිමට මහබැංකුවෙන් නව ණය සහන වැඩසටහනක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »