හෙළරට - විදෙස් පුවත්

ප්‍රංශයේ වැඩිහිටි නිවාස වලින් වෛරසයෙන් වැඩි පිරිසක් මරුට…

අප්‍රේල් 16 දිනය වන විට ප්‍රංශයේ රෝහල් වලදී ආසාදිත ලෙස හදුනාගත් රෝගීන් ප්‍රමාණය 108847කි.

වැඩිහිටි නිවාස අනිකුත් සෞඛ්‍ය ආයතන වලින් ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගත් පිරිස 56180 කි. ප්‍රංශයේ මුලු ආසාදිත සංඛ්‍යාව 165027 ක් වේ .

මෙම වයිරසය ආසාදනය වීමෙන් ප්‍රංශයේ මියගිය සංඛ්‍යාව 17920 කි
ඉතා අසාධ්‍ය තත්වයේ පසුවන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 6248 ක් බව සදහන්වේ. රෝහල් ගත කර ඇති රෝගීන් ප්‍රමාණය 31305 කි. පසුගිය පැය 24 තුළ මියගිය සංඛ්‍යාව 753 කි. පසුගිය පැය 24 තුළ ප්‍රංශයේ රෝහල් වලදී මියගිය ප්‍රමාණය 417 කි. ඊට අමතරව වැඩිහිටි නිවාස වලදී ද මෙම වයිරසය නිසා මියගිය සංඛ්‍යාව 336 කි. මුළු එකතුව 753 කි. (මෙම වයිරසය නිසා පසුගිය කාලය ඇතුලත ආරෝග්‍යශාලා තුළදි මෙතක් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 11060 කි. වැඩිහිටි නිවාස සහ වෙනත් ස්ථාන වලදී මියගිය සංඛ්‍යාව 6850 කි.) සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගිය ප්‍රමාණය 32812කි. පසුගිය පැය 24 තුළ ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගත් ප්‍රමාණය 4560 කි.

Related posts

දරුවන් ඉලක්කකරගත් රෝගයක් යුරෝපය පුරා පැතිරෙයි…

Helarata

තුර්කිය උඩින් බිමින් යෑම අරඹයි…

Helarata

චිනයේ දෙවැනි කොරෝනා රැල්ලේ ආසදිතයින් 400 න් එහා යයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »