හෙළරට - දේශිය පුවත්

ලයිසන් පරණනම් බයවෙන්න එපා…

කල් ඉකුත් වූ රියදුරු බලපත්‍ර වලංගු කාල සීමාව කොවිඩ් 19 වසංගතය අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.


අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදි ඇත.

Related posts

කළුගඟ, වේ ගඟ, කුරු ගඟ ඉස්සෙයි…

Helarata

උඩ ගමන් ගැන චීනය එක්ක කතා..

Helarata

මරදාන හා දෙමටගොඩට නිරෝධාන ඇදිරිනීතිය..

Helarata

Leave a Comment

Translate »