හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොරෝනා අරමුදලට එක්දිනකදි මිලියන 23ට වැඩි මුදලක්..

කොරෝනා අරමුදලට එක්දිනකදි මිලියන 23ට වැඩි මුදලක්..

කෝවිඞ් – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් 23225548.69 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගම, ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා ඛණිජ තෙල් තොග පර්යන්ත සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය විසින් මෙම මුදල් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර එම ආයතනවල නියෝජිතයින් විසින් (2020.04.23) විජේරාමයේ නිල නිවසේදී මෙම මුදල් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දී ඇත.

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් ලක්ෂ 5ක්, ලංකා ඛණිජ වැලි සමාගම පරිත්‍යාග කළ රුපියල් මිලියන 10ක්, ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පරිත්‍යාග කළ රුපියල් 5442229.69ක්, ලංකා ඛණිජ තෙල් තොග පර්යන්ත සමාගම පරිත්‍යාග කළ රුපියල් 6283319ක් හා ශ්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් මේ අතර වේ.

Related posts

ඩුබායි සිට එනවිට කො⁣රෝනාත් අරන් එයි…

Helarata

නාවික හමුදාවේ 488 ක් සුවය ලබයි….

Helarata

ජනපති ලේකම් වැටුප් පරිත්‍යාග ඉල්ලීම ඔහුගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් …

Helarata

Leave a Comment

Translate »