හෙළරට - දේශිය පුවත්

මානව දයාවෙන් ජාතික වගකීමට උරදෙමු – හිටපු කතානායකගෙන් ආයාචනයක්..

මානව දයාවෙන් ජාතික වගකීමට උරදෙමු හිටපු කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි. ඔහු විසින් නිකුත් කල නිවේදනය පහත වේ.

Related posts

බිහිරි අයට පන්දහස ලැබි නැහැ…

Helarata

These Fitness Tips Help Take Inches off Your Waistline

Helarata

ලාංකික සිසුන් පකිස්තානයෙන් රැගෙන එයි..

Helarata

Leave a Comment

Translate »