හෙළරට - දේශිය පුවත්

A සාමාර්ථලාභින් 10,346

2019 දෙසැම්බරයේ පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් A සාමාර්ථ 9 ක් ලබා ගත් සිසුන් ගණන 10,346 ක් වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසුහ.

Related posts

How to Travel Europe by Bus for Under $600

Helarata

මිල්ලන්ගොඩ ජයන්ති රාජා හස්ති රාජයා ජීවිතෙන් සමුගනී…

Helarata

ලක්ෂ 10ක් වටිනා ආරක්ෂිත ඇදුම් 4000ක පරිත්‍යාගයක්..

Helarata

Leave a Comment

Translate »