හෙළරට - දේශිය පුවත්

මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරින්ට පන්දහස දිමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්…

රජයේ මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරින්ටද රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදිමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බව ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා දඹුල්ලේදි පවසා ඇත.

Related posts

නැවෙන් ගිය 235ක් මත්තලට උඩින් ඇවිත්….

Helarata

ලාංකිකයන් 50ක් ඔස්ට්‍රෙිලියාවෙන් එයි….

Helarata

උත්සව , පෙරහැර නතර කරයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »