හෙළරට - දේශිය පුවත්

අක්ෂි රෝහල හදිසි අක්ෂි ආබාධ සේවාවලට පමණයි..

අක්ෂි රෝහල හදිසි අක්ෂි ආබාධ සේවාවලට පමණයි

කොවිඩ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය වන තෙක් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ හදිසි අනතුරු සහ හදිසි අක්ෂි ආබාධ සේවා පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව නිවේදනය කර සිටියි.

ඒ අනුව එහි සායන සඳහා පැමිණීමට සහ ඖෂධ ලබාගැනීම පිළිබඳ දැනගැනීමට 0112693911 යන දුරකථන අංකය හඳුන්වාදී ඇති බව ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය යූ.සී. කුමාරතිලක මහතා සඳහන් කරයි.

Related posts

මිනුවන්ගොඩ පොකුරේ 100 තවම අතුරුදන්..

Helarata

VR Health Group Is Rating How Many Calories Games Burn

Helarata

නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හෙළරට සුබපැතුම් ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »