හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොවිඩ් අරමුදලට අදත් මුල්‍යමය හා දව්‍යමය ආධාර. (Photo)

කොවිඩ් 19 සමාජ ආරක්ෂක අරමුදල ට අද රුපියල් මිලියන තුනක මුල්‍යමය පරිත්‍යාග ලැබුණු අතර ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක පමණ වටිනා වෛද්‍ය උපකරණ ද පරිත්‍යාග කරන ලද බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටී . ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පහත නිවේදනයේ දැක්වේ .

Related posts

වට්ස්ඇප් මාර්ගයෙන් ඉගැන්විම දරුවන්ගේ මොළ කුරුවල් කිරිමක්…

Helarata

ආදිවාසි දිනයට කොරෝනා ඔරවයි…

Helarata

චාම්ව හා සරලව අලුත් අවුරුද්ද මෙවර සමරන්න.

Helarata

Leave a Comment

Translate »