හෙළරට - දේශිය පුවත්

බස්නාහිර අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බලපත් 35546 ක් …

බස්නාහිර අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බලපත් 35546ක්

බස්නාහිර පළාතේ යොදවන ලද මාර්ග බාධක වලදී පැය 24 තුළ වාහන 02 ක් හා පුද්ගලයින් 03 ක් ඇදිරිනීතිය කඩකිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත .


පරීක්ෂා කල වාහන 1987කි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 2929කි.

බස්නාහිර පළාත තුල මෙතෙක් නිකුත් කල අත්‍යවශ්‍ය සේවා අවසර පත්‍ර සංඛ්‍යාව 35546 කි.


බස්නාහිර පළාත තුළ පොලිස් ස්ථාන වල ලියාපදිංචි වූ පිට පළාත් වෙත යා නොහැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 51868 කි.


2020.04.28 දින ඇදිරිනීතිය හා නිරෝධායන නීති කඩකිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 227 හා වාහන සංඛ්‍යාව 107 කි. (මාර්ග බාධක ඇතුළුව)

Related posts

රට ඇරියත් අනවශ්‍ය ගමන් එපා…

Helarata

ඔලබොඩුව රජමහා විහාරය පූජාභූමියක් කෙරේ.

Helarata

Another proposal to the prime minister ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »