හෙළරට - දේශිය පුවත්

බස්නාහිර 6295ක් නිරෝධායනයට …

බස්නාහිර 6295ක් නිරෝධායනයට

2020.04.29 දිනට මෙතෙක් සිය නිවාසවල නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින බස්නාහිර පළාතේ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 6295 කි.


නිරෝධායනය අවසන් කර ඇති සංඛ්‍යාව 9167 කි.

Related posts

ලංකා⁣වේ වගාවට චීනය පොහොර දායි..

Helarata

Meet the Nokia 8 — The First Android Flagship From The Iconic Brand

Helarata

විදුලි සහනයට කමිටුවක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »