හෙළරට - දේශිය පුවත්

මැයි 4 දක්වා ඇඳිරිනීතිය.

මැයි 4 දක්වා ඇඳිරිනීතිය

කොළඹ ගම්පහ කලුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල අප්‍රේල් 30 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රි 8.00ට පනවනු ලබන ඇඳිරිනීතිය මැයි 4 සදුදා උදේ පහ දක්වා දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

Related posts

විභාග ඔක්තෝබර් මාසයේ……

Helarata

2018 තෝරාගත් අල්ලස් කොමිෂමේ විමර්ශන නිලධාරින් 200කට තවම පත්විම් නැහැ…

Helarata

Photo Exhibit Puts Talents, Emotion On Display

Helarata

Leave a Comment

Translate »