හෙළරට - දේශිය පුවත්

වෛද්‍ය සහයක රෝබෝවක්.. ⁣(Photo)


මෙරට නිෂ්පාදිත වෛද්‍ය සහයක රොබෝ යන්ත්‍රයක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය පමුදිත ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා විසින් නිපදවනු ලැබූ මෙම රොබෝ යන්ත්‍රයට ලෙඩ රෝග 200ක් හඳුනාගැනීමට සහ ඒ පිළිබඳව වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා දීමට හැකි අතර, සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා මගින් හසුරුවිය හැකි යැයි ආදි ශිෂ්‍ය පමුදිත ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා පැවසීය .

Related posts

කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි නාහිමියෝ සිංගප්පූරුවේ දි අපවත් වෙති…

Helarata

ආසාදිත සිසුවා නිසා ප්‍රංශයේ පාසල් 7ක් වසයි…

Helarata

Build Muscle By Making This Simple Tweak to Your Training Program

Helarata

Leave a Comment

Translate »