හෙළරට - විදෙස් පුවත්

ඉතාලියේ මරණ පැහැදිලි අඩුවීමක් …

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් දිනකට 1000 එහා ගිය මරණ වාර්තා වු ඉතාලියේ පැහැදිලි අඩුවිමක් පෙන්නුම් කරන බව විදෙස් වාර්තා වලින් පැහැදිලි වේ..

දින 9 කට සිට පුද්ගලයින් 500 කට එහා මරණ සිදු වි නැත. 300 – 450 සිමා වල මරණ ප්‍රමාණය අඩු වි ඇති බවක් දක්නට ලැබේ.

පහත ප්‍රස්තාරයෙන් ඒ බව මනාව පැහැදිලි වේ.

ඉතාලියේ දැනට ආසාදිතයින් 203,591 ඇති අතර මරණ 27,682 සිදු විඇත. ආසාදිතයින් 71,252 සුවය ලබා නිවෙස්වලට ගොස් ඇත.

දත්ත මුලාශ්‍රය ; worldometers

Related posts

පිග්මි ජාතිකයන්ට වනයට යන්න කියයි….

Helarata

ස්පාඤ්ඤය අරී….

Helarata

The Vesak Ceramany of the Mahindaramaya Temple at Penang in Malaysia was Very charming.

Helarata

Leave a Comment

Translate »