හෙළරට - දේශිය පුවත්

දැවි තෙල් භාවිතයට පරිසර හිතකාමි වැඩපිළිවෙළක් …

දැවි තෙල් භාවිතයට පරිසර හිතකාමි වැඩපිළිවෙළක් …

පරිසර දූෂණය අවම වන පරිදි දැවි තෙල් තෙල් භාවිතයට පරිසර හිතකාමී ලෙස කළමනාකරණ සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා එක්ව වැඩ පිළිවෙළක් මැයි මස පළවෙනිදා සිට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී …

එම නිවේදනය පහත සඳහන් පරිදි වේ ..

Related posts

පැල්මඩුල්ල,නිවිතිගල, කිරිඇල්ල නාය අවදානමක්…

Helarata

අන්තර් පළාත් බස්වලට මගීන් අඩු⁣වේයැයි සැකයක්….

Helarata

Build Muscle By Making This Simple Tweak to Your Training Program

Helarata

Leave a Comment

Translate »