හෙළරට - දේශිය පුවත්

ජර්මනියේ සංචාර ජුනි 14 වෙනතුරු බැහැ..

ලබන ජුනි 14 දක්වා ජර්මනියේ විදේශ සංචාර නතර කිරිමට එම රජය තීරණය කර ඇත.


ජර්මනියේ විදේශ ඇමැති හෙයිකෝ මාස් පවසන්නේ මෙය සංචාරවලට අවස්ථාව නොවන බවයි.


ජර්මනියේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.3 ක පහළ යනු ඇතැයි ආර්ථික කටයුුතු ඇමැති කියයි.


එය ජර්මානු ඉතිහාසයේ දරුණුම ආර්ථික අවපාතය බවද කියැවේ.

Related posts

බස් ධාවනයට කඩිනමින් ඒකාබද්ධ කාලසටහනක් සකස් කිරිමට උපදෙස්..

Helarata

පාසල් ඇරීමට චක්‍රලේඛයක්…

Helarata

ආර්ථික තත්ත්වය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ණය අයකර ගැනීම් තාවකාලිකව නතර කරන්න..

Helarata

Leave a Comment

Translate »