හෙළරට - දේශිය පුවත්

වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන කොළඹින්..

මෙරට වැඩිම කොවිඩ්-19න් වෛරස ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි. ඒ ආසාදිතයින් 160 කි .

මෙම දිස්ත්‍රික්කයට අමතරව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 65 දෙනෙකුද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 53 දෙනෙකුද සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 41 දෙනෙකුද හදුනාගෙන ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පැවසීය.

Related posts

මුහුදු මහ විහාරයේ ඉඩම් ගැසට් පතකින්…

Helarata

These Fitness Tips Help Take Inches off Your Waistline

Helarata

බඹරුන්ට සෙල්ලම් බැහැ….

Helarata

Leave a Comment

Translate »