හෙළරට - දේශිය පුවත්

නවතම ඇදිරි නීතිය සහ ජන ජිවිතය යථාතත්වයට පත්කිරීම ..

කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ , පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක වල නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වල මේ මස 6 බදාදා සවස 8.00 ක්‍රියාත්මක කරන ඇඳිරි නීතිය මැයි 11 සදුදා උදෑසන 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ .

මෙම ඇදිරි නීතිය පිළිබඳව වැඩි දුර විස්තර පහත ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

Related posts

බස්නාහිර රැඳි සිටි 1600ක් ගම්බිම්වලට…

Helarata

දෙවනගලට නීතියේ ඇස…

Helarata

පොසොන් සඳ පෑයු පසු ඇඳිරිය ඉවත් වෙන හැඩ…

Helarata

Leave a Comment

Translate »