හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

පින්නවල ජාතික පාසලේ සා.පෙළ ප්‍රතිඵල 100 %..

පින්නවල ජාතික පාසලේ සා.පෙළ ප්‍රතිඵල 100 %

2019 දෙසම්බර් මාසයේදි පැවති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි රඹුක්කන – පින්නවල ජාතික පාසලේ සිසු සිසුවියන් 193 දෙනාම විභාගය සමත් වී ඇති බව විදුහල්පති එම්.ඩී. වසන්ත කුමාර පවසයි.

මෙවර නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵලවලට අනුව “A” නවය ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 48කි. “A” අටක් ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 42 ක් බව විදුහල්පතිතුමා පැවසීය.

විදුහල්පති එම්.ඩී. වසන්ත කුමාර මහතා

මෙවර ප්‍රතිඵලයත් සමග අඛණ්ඩව වසර 5ක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 100% රඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබි ඇති බව විදුහල්පති වසන්ත කුමාර මහතා පැවසීය ..

Related posts

කොරෝනා නිසා දුෂ්කරතාවට පත් විහාරස්ථාන වලට සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයෙන් ප්‍රත්‍ය පහසුකම්

Helarata

කැස්බෑව මත් දාව්‍ය නිවාරණ පාලන කමිටුව සක්‍රීය කෙරේ…

Helarata

කෑගල්ල ලෝක පරිසර දිනයට සුදානම්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »