හෙළරට - දේශිය පුවත්

ලෝකයෙන් අපේ හමුදාවට දෙවැනි තැන…

හදිසි ආපදා අවස්ථාවක ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වන හදිසි ආපදා කණ්ඩායමක් වශයෙන් ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදාවට ලෝකයෙන් දෙවැනි ස්ථානය හිමිවි ඇත.


ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙම තෝරාගැනිම සිදුකර ඇත. කෝවිඩ් 19 මර්දනය හ නිරෝධානය සදහා යුද හමුදාවේ වෛද්‍ය අංශය ලබාදෙන දායකත්වය මෙහිදි ලෝක සෞඛළු සංවිධානයේ අවධානයට යොමුවි ඇත.


රටවල් 16ක හමුදා සෞඛ්‍ය සේවා සැපයිම අංශයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලියාපදිංචි වි ඇත.

Related posts

සතුන් වත්ත හා වනෝද්‍යාන 15සිට ඇරේ…

Helarata

යුධ හමුදා නව මාණ්ඩලික ප්‍රධානිතුමන්ට සඟරුවනේ ආශිර්වාදය …

Helarata

කොරෝනා ආසාදිත මරණ 50000 නගි.

Helarata

Leave a Comment

Translate »