හෙළරට - දේශිය පුවත්

ඔලබොඩුව රජමහා විහාරය පූජාභූමියක් කෙරේ.

ඔලබොඩුව රජමහ විහාරය පුජාභූමියක් කිරීම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින්නිකුත් කළ නිවේදනය සඳහන් පරිදි වේ.

Related posts

These Fitness Tips Help Take Inches off Your Waistline

Helarata

නීතිවිරෝධී සතුන් දඩයම් කිරිම වහාම පරික්ෂණ….

Helarata

කොරෝනා පැතිරුණොත් ජුනි 20ත් ජන්දය බැරිවෙයි මැකෝ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »