හෙළරට - දේශිය පුවත්

තුන්දොර සංවර කරගැනිම ව්‍යසනයෙන් බේරිමට හොඳම මගයි..

අගමැතිගෙන් වෙසක් පණිවිඩයක්

සිත කය වචනය යන තුන්දොර සංවර කරගැනිම වර්තමාන ව්‍යසනය වැනි ව්‍යසන වලට මුහුණදිමට ඇති හොඳම මාර්ගයැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙසක් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.
එම පණිවිඩය මෙසේය

Related posts

නෑගම් යාමෙන් වළකින්න.

Helarata

සිඟිති පාතාල වීඩියෝවලට වනවාසි හිමිගෙන් ප්‍රහාරයක්…

Helarata

බෞද්ධ දර්ශනය නිසා පරිසරයට ආදරය කරන ජාතියක් බිහිවුණා – අගමැති

Helarata

Leave a Comment

Translate »