හෙළරට - දේශිය පුවත්

අගමැති දරු මුණුපුරන් සමග..

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය බාලපුත් රෝහිත රාජපක්ෂ හා එම බිරිඳ ,ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය හා කුඩා මුනුපුුරා සමඟ වෙසක් පෝයට වෙසක් නිර්මාණයට දායකවු ආකාරය ජායාරූප වල දැක්වේ.

Related posts

Global Funds Expanding Into Massive Chinese Investment Market

Helarata

නවතම ඇදිරි නීති නිවේදනය ..

Helarata

දිනයක් නොදි ජන්දය කල්දාන්න කොමිසමට බැ -අගමැතිගෙන් නිවේදනයක්

Helarata

Leave a Comment

Translate »