හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

රට 11 විවෘත කලත් අපි පරිස්සම් වෙමු – කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ

රට 11 වෙනිදා සිට විවෘත කලත් රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු සිදුකල යුතු බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතා හෙළරට පුවත් සේවය හා ප්‍රකාශ කලේය..

තවදුරටත් මේ මහතා ප්‍රකාශ කලේ දැන⁣ට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 2866 නිරොධානය සදහා යොමු කර ඇති බවත් පුද්ගලයින් 2461 නිරොධානය අවසන් කර ඇති බවත් 425 ප්‍රමාණයක් දැනටමත් නිරොධානය වෙමින් සිටිනා බවය.

මේතාක් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල වෛරසය පාලනය කිරිමට ඇපකැප වු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයටත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතමාටත් , පලාත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තුමාටත් , දිසාපතිතුමා ඇතුලු සියලු රාජ්‍ය සේවවටත් මේ අවස්ථාවේ මාගේ කෘතවේදීත්වය පල කරනවා යැයි අධ්‍යක්ෂ වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කලේය..

ඒ පිලිබද වැඩිදුර විස්තරය පහත විඩියෝවෙන් බලා ගත හැක..

Related posts

පානදුර පුංචි මන්ත්‍රීලාගේ වැටුප කොරෝනා අරමුදලට…

Helarata

කෑගල්ලේ උපකාරක පන්ති තාවකාලිකව නතර කෙරේ…

Helarata

පැලවත්ත බස් නැවතුම්පළ ප්‍රතිසංවර්ධනය ආරම්භ කරයි.

Helarata

Leave a Comment

Translate »