හෙළරට - දේශිය පුවත්

ගෙදර ඉඳන් රාජ්‍ය නිලධාරින් 13000ක් ඉන්ධන- වාහන දීමනා අරන්…

රාජකාරියට නොපැමිණ නිවෙස්වලට වි සිටි කාලය තුළදි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ⁣ඇතුළු රජයේ වාහන භාවිතයට හිමිකම් ඇති රාජ්‍ය නිලධාරින් ඉකුත් මාසය තුළ වාහන හා ඉන්ධන දීමනා ලබාගෙන ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.


ඒ අනුව ඔවුන් රුපියල් 50,000ක වාහන දීමනාව හා රුපියල් 19,000ක ඉන්ධන දීමනාව ලබාගෙන තිබේ.එසේ සේවාවට නොපැමිණි රාජ්‍ය නිලධාරින් 13,000ක් මෙම දීමනා ලබාගෙන තිබේ.මෙම මුදල් යළි අයකර ගත යුතුයැයි රාජ්‍ය සේවකයො කියති.

Related posts

කෑගල්ලේ පවුල් 490ක පුද්ගලයින් 1500ක් අවතැන්

Helarata

චීනයේ පාසලක පිහි ඇනුමෙන් සිසුන්ට තුවාල…

Helarata

මළ ගෙවල්වල හප ගැහීම තහනම්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »