හෙළරට - දේශිය පුවත්

දඩපත් ගෙවිමට සහන කාලයක්…

ඇඳිරිනීතිය නිසා රථ වාහන දඩමුදල් ගෙවිමට නොහැකිවු අයට මැයි 29දක්වා සහන කාලයක් ලබාදෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. කිසිදු අමතර දඩ මුදලක් අය නොකරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.


එසේම පෙබරවාරි දක්වා දඩපත් හිමිවු අයට සහන දඩමුදලක් සමග දඩ පත්‍රිකා ගෙවිමට දින 28 කාලයක් හිමිවේ.

Related posts

Photo Exhibit Puts Talents, Emotion On Display

Helarata

අගමැතිට තැපෑලෙන් 5000ක් එවලා…

Helarata

සුව වූ තවත් නාවික හමුදාවේ 30ක් පිටව යයි …

Helarata

Leave a Comment

Translate »