හෙළරට - දේශිය පුවත්

හැදුනුම්පතේ අංකය අනුව පා ගමනින් ඖෂධ ගන්න යන්න…

ඇදිරි නිතීය පවතින ප්‍රදේශ වල 11දා සිට මීට පෙර හඳුන්වා දී ඇති හැඳුනුම්පත් ක්‍රමවේදයට අනුව අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් (ඖෂධ, ආහාර මිලදී ගැනීම) සඳහා ස්ථීර පදිංචි ස්ථානයේ සිට පයින් ගොස් ලඟම ඇති ස්ථානයෙන් අවශ්‍යතාවය ඉටුකරගත හැක.

එසේ ක්‍රියා නොකරන පුද්ගලයින්ට නිරෝධායන රීතීන්ට අනුව නීතිමය පියවර ගනු ලබන බව පොලිසිය පවසයි.

Related posts

ජනතාව රැකගන්න හමුදාව ඕනෑම කැපවිමක් කරනවා….

Helarata

සෙනසුරාදා තැපෑලට විවේකයක්…

Helarata

ඉතාලියේ අනවසර ශ්‍රමිකයන්ට වාසියක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »