හෙළරට - දේශිය පුවත්

අමාත්‍යාංශ 7 කට නව ලේකම්වරුන්..

අමාත්‍යංශ හතකට අලුතින් ලේකම්වරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

Related posts

How to Use Auto AF Fine Tune on Your Nikon DSLR the Right Way

Helarata

කොළඹ කොරෝනා අාසාදියන් 33

Helarata

ජනතා හැසිරීම අසතුටුයි: සිවිල් ඇඳුමෙන් පොලිසිය යොදනවා..

Helarata

Leave a Comment

Translate »