හෙළරට - දේශිය පුවත්

ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ ගැටලු විසඳන්න වෙනම පොලිස් නිලධාරියෙක්…

ග්‍රාම නිලධාරින් ඇතුළු කේෂත්‍ර නිලධාරින් ගම්මට්ටමේදි මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලිම සදහා පොලිස්පතිවරයා හරහා වෙනමම පොලිස් නිලධාරියෙක් පත්කිරිමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගත්තේය.

Related posts

ගාල්ලට වතුර කැපේ…..

Helarata

කරැණාගෙන් තවත් හෙළිදරව්වක්….

Helarata

How One Designer Fights Racism With Architecture

Helarata

Leave a Comment

Translate »