හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

රඹුක්කන රතු කුරුස සමාජයෙන් කොරෝනාවෙන් අසරණ පවුල් සදහා ආහාර…

කෑගල්ල වාර්තාකරු

රතු කුරුස සමාජයේ අනුග්‍රහයෙන් දෙල්දෙණිය, පිටියේගම, දුණුකේවල වසම්වල රාජ්‍ය නිලධාරි මහත්ම මහත්මින්ගේ අධික්ෂණයෙන් තෝරාගත් පවුල් 50 ක් සදහා සතොස ආයතනයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනිමට රු. 3500 ක් වටිනා වවුචර් පත් පසුගිය 10 දින බේදා දෙන ලදි.

රතුකුරුස සමාජයේ රඹුක්කන කොට්ඨාස සභාපති සනත් ජයවීර මහතාගේ සම්බණ්ධිකරනයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

Related posts

ස්වයං නිරෝධායනයේ සිටි අය බූරු ගහන්න ඇවිත්

Helarata

රැවුල කැපු බාබර් සාප්පුවකට සීල් තබයි…

Helarata

වාද්දුවේ මී උණ අවදානමක්

Helarata

Leave a Comment

Translate »