හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කෑගල්ලටත් මී උණ අවධානම..

කෑගල්ලටත් මී උණ අවදානම වැඩිවී ඇති බව කෑගල්ල සෞඛ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක කුමාර වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

බොහෝ තැන් වල පුරන් කඹුරු අස්වැද්දිමත් සමගම මී උණ හැදීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි වී ඇති බව අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසීය.

කුඹුරු වැඩ කිරීමට ප්‍රථම සතියකට ප්‍රථම අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ගය වෛද්‍යවරු ගෙන් උපදේශ මත පාවිච්චි කරන ලෙස කුමාර් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය .

ඔහු හෙළරට පුවත් සේවය වෙත ලබා දුන් මාධ්‍ය නිවේදනය පහත වේ ..

Related posts

කෑගල්ලේ ආපදාවන්ට ලක්වු අයට වන්දි පිරිනැමේ….

Helarata

සිංහල කවි සම්මේලනයෙන් වාද්දුව මොල්ලිගොඩ ආයුර්වේදෙට ආරක්ෂිත ඇදුම් කට්ටල

Helarata

පොල් අදින මුවාවෙන් හොර හරක් ඇදලා

Helarata

Leave a Comment

Translate »