හෙළරට - දේශිය පුවත්

1222ක් කෝච්චියෙන් කොළඹ ඇවිත්..

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට කොළඹ රාජකාරි කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු 1222 ක් (12 වැනිදා) දුම්රියෙන් පැමිණි බව දුම්රිය, වාණිජ අධිකාරි වජිර පොල්වත්ත පැවසීය. (12 වැනිදා) දිනයේ
දුම්රියෙන් කොටුව සහ මරදානට පැමිණීම සඳහා රාජකාරී කටයුතුවල නිරත 1702 ක් ලියාපදිංචි වී සිටියේය.


(11 වැනිදා) ක්‍රියාත්මක වූ දුම්රිය කාලසටහන අනුව (12 වැනිදා) දිනයේද දුම්රිය දහයක් ධාවනය වූ බව දුම්රිය වාණිජ අධිකාරිවරයා පැවසුවේය. මහනුවර, පොල්ගහවෙල, ගම්පහ, මහව, හලාවත, අලුත්ගම, පානදුර ඇතුළු දුම්රිය ස්ථාන කීපයක සිට දුම්රිය කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට (12 වැනිදා) ධාවනය විය.දුම්රියෙන් සිය සේවා ස්ථානවලට පැමිණීම සඳහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ 2737 දෙනකු (11 වැනිදා) ලියාපදිංචි වී සිටියද පැමිණියේ 997 දෙනකු පමණි.

Related posts

ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ කට්ටල තොගයක්…

Helarata

මහබැංකුව කිසිත් කර නැහැ…

Helarata

ලංකාවට විදේශ හමුදාවල සහය අවශ්‍ය නෑ – ආරක්ෂක ලේකම්..

Helarata

Leave a Comment

Translate »