හෙළරට - දේශිය පුවත්

ලක්ෂ 10ක් වටිනා ආරක්ෂිත ඇදුම් 4000ක පරිත්‍යාගයක්..

ලක්ෂ 10ක් වටිනා ආරක්ෂිත ඇදුම් 4000ක් හා මුදලින් රු. දසලක්ෂ හැටපන්දාහක් කොවිඩ් අරමුදලට අද දින අග්‍රාමාත්‍ය කර්යාලයේ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සදහන් කරයි.

Related posts

රට රැකියා දෙනවා කියා මල්වතු මහනාහිමිගේ නම විකුණලා…

Helarata

වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයෙන් මිලියන 10 පරිත්‍යාගයක්..

Helarata

අගමැතිට තැපෑලෙන් එවූ පන්දහස හේවාහැට අතින්ම ජනපතිට ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »