හෙළරට - කාලගුණික පුවත්

කාලගුණයේ රතු නිවේදනයක්

කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කල කාලගුණ වාර්තාව ..

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ   සහ දකුණු අන්දමන් මුහුද ආශ්‍රිතව වායුගෝලයේ අඩුපීඩන තත්ත්වයතවදුරටත් පවතී. එම පද්ධතිය වයඹ දෙසට ගමන් කරමින්   තවදුරටත් වර්ධනය වීමේ හැකියාව පවතී.

අද රාත්‍රී:

දකුණබස්නාහිරසබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත් වල ඇතැම් ස්ථාන වලට 200mmඉක්මවූ ඉතා තද වැසි ඇති විය හැක.

සෙසු ප්‍රදේශ වලදවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි අතරවිශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර සහ උතුරුමැද පළාත් වල ඇතැම් ස්ථාන වලට 100mm පමණ තද වැසිද ඇති විය හැක.

Related posts

අද (26) ගිගුරුම් සහිත වැසි….

Helarata

අද 18 සවස වැසි , අකුණු වලින් ආරක්ෂා ⁣වන්න..

Helarata

අද ( 19) සවස මි.මී. 100 වඩා තද වැසි.

Helarata

Leave a Comment

Translate »