හෙළරට - දේශිය පුවත්

විදේශ ඇමැති -ජපන් තානාපති හමුවක්..

ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මහතා හා විදේශ ඇමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතර හමුවක් එම අමාත්‍යාංශයේදි පැවැත්විණ

ජනාධිපතිවරයාට සහ රජයට කෝවිඩ් වෛරසය පරාජය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තානාපතිවරයා සුබ පැතූ අතර,
ගොවි ජනතාව සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය හා වාරිමාර්ග වෙතද, යටිතල පහසුකම් හා කර්මාන්ත සඳහා ආයෝජන හා තාක්ෂණ ආදි සහයෝගය හා උපකාර ඉදිරියටත් ලබාදීමටද සහතික විය.

ජපානය වෙත කෘතවේදීත්වය ප්‍රකාශ කරමින් කෝවිඩ් වෛරසය පරාජය කිරීමට සියලු ශක්තීන් ප්‍රාර්ථනා කරන බව ශ්‍රී ලංකාව සඳහන් කර සිටින ලදී

Related posts

භච්චන් සුවය ලබයි..

Helarata

අගමැති හා කලාකරුවන් අතර හමුවක්…

Helarata

COVID – 19 අරමුදලේ ශේෂය රු මිලියන 891

Helarata

Leave a Comment

Translate »