හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කොලොන්න, වැලිගෙපොල, ගොඩකවෙල අවදානම්…

ගොඩනැගිලි හා පර්යේෂණායතනය නිකුත් කළ නිවේදනයකින් දැක්වෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ කොලොන්න, ගොඩකවෙල සහ වැලිගෙපොල යන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුල නාය යාමේ අවදානමක් පවතින බවයි.

ඒ නිසා පොලොවේ ඉරි තැලීම්, ගිලා බැසීම්, ගස්, විදුලිකණු, දුරකතන කණු ආදිය ඇලවේනම්, ගොඩනැගිලි බිත්ති වල සහ ගෙබිම්වල පුපුරායාම් ඇත්නම් මෙන්ම එකවර ජල උල්පත් ඇතිවේනම්, තියන ජල උල්පත් වලින් බොර වතුර මතුවේනම් හැකි ඉක්මනින් ආරක්‍ෂක ස්ථාන කරා යන ලෙසද එම නිවේදනයේන් පෙන්වා දෙයි.

Related posts

රත්නපුරට රතු නිවේදන…

Helarata

හපුගහකුඹුර විහාරයෙන් ආලෝක පූජාවක්…

Helarata

ඇදිරිය නිසා තනි වූ ලමුන්ගේ දෙමවුපියන් නිවසට

Helarata

Leave a Comment

Translate »